Onderhoud en subsidie monumentale bomen

Subsidie monumentale bomen

Voor het onderhoud aan monumentale bomen is vaak subsidie vanuit de gemeente of vanuit het bomenfonds mogelijk. Mits uitgevoerd door een erkend gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf. Staat uw boom op de lijst met monumentale bomen? www.monumentalebomen.nl hier staat een handige kaart om te kijken of uw boom al op de lijst staat. Twijfelt u of uw boom een monument is? Of wilt u kijken of het mogelijk is om uw boom op de lijst te krijgen? In samenwerking met de bomenstichting (www.bomenstichting.nl) kunnen wij bij uw boom kijken en bepalen of dit wel of niet een monument of potentieel monument is.
Er zijn drie voorwaarden waaraan bomen moeten voldoen om in het Landelijk Register van Monumentale Bomen te worden opgenomen:

1. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben.

2. De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar.

3. De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
– is beeldbepalend voor de omgeving;
– is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis;
– is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
– is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren;
– heeft zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

De belangrijkste voorwaarden voor een bijdrage uit het Bomenfonds zijn:
– de boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen;
– de boom is particulier eigendom;
– de levensverwachting van de boom bedraagt na het onderhoud nog minimaal tien jaar;
– de werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toezegging van de Bomenstichting.

Contact opnemen

    .

    Comments (0)

    Laat een reactie achter

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    *