Certificeringen

Certificeringen Den Held Boomverzorging B.V.

Den Held Boomverzorging B.V. heeft veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel staan. Deze aspecten zijn belangrijke onderdelen voor onze bedrijfsvoering.

Wij zijn gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, VCA** en tevens Erbo-Erkend bosaannemer. Jaarlijks formuleren wij doelen die we willen bereiken op het gebied van kwaliteit, werkomstandigheden, milieu, CO2 emissie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het beleid is gericht op de beheersing van de bedrijfsvoering, hoge productiviteit, flexibiliteit en rendement. Het verzekert tevens arbeidsomstandigheden die door de medewerkers als veilig en goed werkbaar worden ervaren. Alle medewerkers dienen doordrongen te zijn van het voortdurend streven naar kwaliteitsverbeteringen en om iedere vorm van persoonlijk letsel te voorkomen.

Medewerkers van Den Held Boomverzorging B.V. zijn gecertificeerd op de flora en faunawet en werken volgens de ‘Gedragscode Flora en Faunawet‘, ‘Bestendig Beheer gemeentelijke voorzieningen van vereniging Stadswerk’ en de VHG (vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Daarnaast zijn alle medewerkers onderricht in het veilig kunnen werken en allen in het bezit van VCA basis of VCA VOL.

De directie en de medewerkers van Den Held Boomverzorging B.V. zullen ten allen tijde in lijn met deze verklaring handelen en onze missie uitdragen in al onze werkzaamheden.

 

Den Held boomverzorging B.V. is VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist Aannemers.

 

Den Held Boomverzorging B.V. is ISO 9001 gecertificeerd en heeft aangetoond te beschikken over een management systeem dat voldoet aan de gestelde eisen.

 

 

Den Held Boomverzorging B.V. is ERBO erkend. Hiermee wordt gegarandeerd dat er aandacht is voor het milieu, de werkomstandigheden veilig zijn en er goede zorg is voor planten en dieren.

 

Den Held boomverzorging B.V. is een SBB erkend leerbedrijf. Bij ons worden leerling boomverzorgers opgeleid tot European Tree workers.