Graaftoezicht

Bomenwacht voorkomt schade aan bomen

Bij het uitvoeren van civieltechnische graafwerkzaamheden voor ontwikkeling en onderhoud van de infrastructuur, komen de stabiliteit en structuur van bomen vaak in het geding. Ondanks de voorwaarden en maatregelen van de boombeheerder komt het in de praktijk regelmatig voor dat bomen door onzorgvuldig werken worden beschadigd. Om deze reden hebben overheden een protocol opgesteld. De ‘werken rond bomen‘ poster van het norminstituutbomen geeft globaal weer wat wel en wat niet kan in de buurt van bomen.

Begeleiding en directievoering

Als er in de buurt van een boom gegraven zal er altijd rekening gehouden moeten worden met de boom, met name het wortelgestel is een kwetsbaar punt. Machinaal graven binnen de kroonprojectie van de boom is dan ook uit den boze. Deze graafwerkzaamheden zullen altijd handmatig uitgevoerd moeten worden. Beter is nog om gebruik te maken van zogeheten grondzuigtechnieken of het pneumatisch blootleggen van wortels, zodat hier om heen gewerkt kan worden.

Wij verzorgen deskundig het toezicht en directievoering op graafwerkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan het saneren of vervangen van kabels en leidingen waar bomen in het genoemde tracé staan. Onze boomspecialisten (ETW) begeleiden de graafwerkzaamheden rondom bomen op een praktische en meedenkende manier. Op deze manier verloopt het werk voor de aannemer zo efficiënt mogelijk en worden eventuele schades aan bomen voorkomen.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de bevindingen door ons vastgelegd en gerapporteerd. Dit doen wij onder andere door middel van foto’s.

Door deze werkwijze blijven bomen duurzaam behouden en kunnen hoge schadeclaims en onderzoekskosten door de boombeheerders worden voorkomen.

bomenwacht
graaftoezicht

Contact opnemen

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of telefonisch via: 06-48671964.