Kerkterrein Middelbert

Kerkterrein Middelbert
april 9, 2020 Den Held Boomverzorging

Sint Maartenskerk

Nadat wij eerder een ‘Visual Tree Assesment’ (VTA) op het bomenbestand bij het kerkterrein van de Sint Maartenskerk te Middelbert hebben uitgevoerd, hebben wij hier onlangs diverse snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd. Uit deze VTA-inventarisatie (ook wel Boom veiligheidscontrole genoemd) is namelijk gebleken dat er een aantal onveilige bomen op de begraafplaats stonden. Zo zijn er bij verschillende bomen korsthoutskoolzwam en tonderzwam aangetroffen.

Als eerste hebben wij een quick-scan uitgevoerd op mogelijk aanwezige flora en fauna, toen bleek dat de bomen veiliggesteld waren, werden deze gesnoeid of gekapt. Gezien de omliggende grafzerken en de gracht rondom het terrein waren de bomen lastig bereikbaar met onze zware machines. Middels verschillende klimtechnieken en compact materieel, hebben wij alsnog de werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen uitvoeren. Het stamhout en de takken zijn middels een shovel uitgereden, versnipperd en afgevoerd. Tot slot hebben wij ook de boomstobben weggefreesd middels onze compacte stobbenfrees.

Dit project hebben wij mogen uitvoeren voor Landschapsbeheer Groningen en de stichting Oude Groninger Kerken.