Plantwerk Zonnelaan

Plantwerk Zonnelaan
april 27, 2021 Den Held Boomverzorging

Plantwerk aan de Zonnelaan

Den Held Boomverzorging B.V. heeft in opracht van A.Hak en Enexis een herinirichting van een groenstrook uitgevoerd. Bestaande bossage moest wijken voor een kabeltracé van gas en waterleidingen.

Naast de offerte is er ook een plan van aanpak inclusief verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan bevatte onder andere het toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen om de werkzaamheden veilig en vakkundig te kunnen uitvoeren.

Wij hebben de houtopstand gerooid, het perceel geklepeld en door gefreesd zodat A.Hak het bestaande leiding tracé aan kon passen en verleggen. Nadat deze werkzaamheden opgeleverd waren hebben wij ter compensatie 2 bomen en een stuk haag terug geplant. De komende 2 jaar nemen wij de nazorg op ons. Dit houdt in dat wij periodiek water geven en garanderen dat de bomen aanslaan en duurzaam in leven blijven.